Zgłaszanie niepożądanego działania produktu leczniczego

Jeśli chcesz zgłosić działanie niepożądane produktu leczniczego firmy DOZ S.A. (Paracetamol DOZ, Ibuprofen Forte DOZ) lub poinformować o stosowaniu naszego produktu leczniczego u kobiet w ciąży, prosimy wydrukować i wypełnić załączony poniżej formularz.

DOZ formularz zgłoszenia niepożądanego działania leku Pobierz
DOZ formularz zgłoszenia narażenia na lek w czasie ciąży Pobierz

Podpisany i datowany formularz prosimy przesłać na adres DOZ S.A., Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Dotyczy bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego” lub przesłać skan dokumentu na adres e-mail: DOZ doz@sciencepharma.pl