DOZ DOZ
Znajdź Aptekę

w pobliżu swojej lokalizacji

Kariera

Dlaczego
warto
pracować
w DOZ S.A.?
DOZ

Zarząd

Alicja Koleśnik

Prezes Zarządu

Jako Prezes Zarządu DOZ S.A. wyznacza kierunki rozwoju i buduje długookresowe strategie działania firmy oraz projektuje i nadzoruje wdrażanie nowych rozwiązań odpowiadających na oczekiwania Pacjentów.
Od ponad 8 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu DOZ S.A., firmy polskiej, jednego z największych i najdłużej działających podmiotów na polskim rynku aptecznym i jednocześnie największego pracodawcy na tym rynku. Zatrudnia ponad 5 000 pracowników, którzy dbają o bezpieczeństwo leczenia farmakologicznego ponad 5 milionów Pacjentów miesięcznie. Wcześniej przez osiemnaście lat związana z grupą Jeronimo Martins Polska S.A.
Ukończyła Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studia podyplomowe MBA i Executive MBA. Jest absolwentką AMP na INSEAD Business School oraz wielu szkoleń biznesowych, w tym na Harvard Business School i Kellogg School of Management.
Członek Business Center Club i Dyrektor niewykonawczy CEPD N.V.

DOZ biuro_zarzadu@doz.pl

Ewa Wasiak-Zasada

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Jako Wiceprezes Zarządu DOZ S.A. odpowiedzialna za pion operacyjny, rozwój sieci oraz rozbudowę programu franczyzowego. Absolwentka zarządzania i marketingu, twórczyni pierwszego w Europie Centralnej systemu franczyzowego dla aptek. Od początku kariery zawodowej związana z Pelion Healthcare Group. W 2008 roku została liderem zespołu, który przygotował wdrożenie na polskim rynku farmaceutycznym systemu franczyzy.

DOZ biuro_zarzadu@doz.pl

Andrzej Smuga

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów, Administracji i IT

Jako Wiceprezes Zarządu koncentruje się na zarządzaniu obszarami finansów, kontrolingu, administracji, IT. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, od wielu lat związany z branżą farmaceutyczną.  W latach 2011-2013 jako Prezes Zarządu Farmacol S.A. z sukcesem wprowadzał różnorodne zmiany w organizacji. Następnie jako właściciel firmy doradczej współpracował z wiodącymi firmami farmaceutycznymi działającymi w Polsce i za granicą.

DOZ biuro_zarzadu@doz.pl